Siltra Xpro

Siltra® Xpro je sistemični in kontaktni fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni v pšenici, ječmenu, rži, tritikali in ovsu.

Vsebuje
biksafen 60 g/L
protiokonazol 200 g/L

Koncentrat za emulzijo - EC

Način delovanja
Siltra® Xpro je sistemični in kontaktni fungicid, ki ga uporabimo preventivno.


Uporaba

Pripravek Siltra® Xpro uporabljamo v:

a) ozimni in jari pšenici ter tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), žitnih pegavosti in progavosti (Pyrenophora spp., Helminthosporium spp.) in fuzarioz na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 150–400 L/ha. Tretiramo od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja  (BBCH 31), do polnega cvetenja (BBCH 65). Proti bolezni lomljivost žitnih bilk (Pseudocercosporella herpotrichoides) se tretira  v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH 30) do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 32).

b) ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 150–400 L/ha. Tretiramo v razvojni fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja  (BBCH 31), do vidnih prvih res (BBCH 49).

c) ozimni in jari rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. recondita) in žitne pepelovke (Blumeria graminis) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 150–400 L/ha. Tretiramo v razvojni fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja  (BBCH 31), do konca klasenja (BBCH 59).

č) ozimnem in jarem ovsu za zatiranje ovsove rje (Puccinia coronata) in žitne pepelovke (Blumeria graminis) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 150–400 L/ha. Tretiramo v razvojni fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja  (BBCH 31) do konca klasenja (BBCH 59).

Opozorila
Uporaba pripravka je dovoljena le ob uporabi traktorske škropilnice. Pripravek lahko na istem zemljišču uporabimo največ dva krat v eni rastni sezoni, v časovnem intervalu 14 dni. Drugo tretiranje izvedemo le, če je pritisk bolezni še vedno velik ali če je prišlo do ponovne okužbe in če to ne predstavlja tveganja za nastanek rezistence.

Antirezistentna strategija
Če se fungicidi z enakim načinom delovanja, v daljšem časovnem obdobju, večkrat zaporedoma uporabljajo na isti površini,  lahko bolj odporni sevi povzročiteljev bolezni preživijo in postanejo prevladujoči. Zato se priporoča, da se v škropilne programe vključi fungicide z različnim načinom delovanja.

Fitotoksičnost
Pripravek Siltra® Xpro ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Karenca
Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Mešanje
O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG