Serenade ASO

Vsebuje
Bacillus subtilis

Koncentrirana suspenzija – SC

Uporaba
Pripravek Serenade® ASO se uporablja kot preventivni fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje bakterijo Bacillus subtilis QST 713, ki se tudi sicer
 pojavlja v naravi in preprečuje rast povzročiteljev bolezni na način, da z njimi tekmuje za življenjski prostor in  hrano na površini rastline. Bakterija tudi pospešuje odpornost rastlin in proizvaja snovi, ki delujejo kot  motilci  razvoja celičnih membran.

Za nakup pripravka Serenade® ASO ne potrebujete izkaznice oz. potrdila o pridobitvi znanj iz fitofarmacije!

1.) Glavne uporabe:


 • na jagodah gojenih v zaščitenih prostorih za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 300–1000 L vode/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi. Tretira se v razvojnih stadijih od začetka cvetenja do polne zrelosti plodov (BBCH 60–89).

 • v korenju gojenem na prostem za zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo (Alternaria dauci) in pepelovko kobulnic (Erysiphe heraclei) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 200–500 L vode/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi v razvojnih stadijih, ko rastlina razvija koren (BBCH 41–49).

 • v solati gojeni na prostem za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) in za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 250–500 L vode/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi. Tretira se v razvojnih stadijih, ko rastlina razvija liste in tvori glave (BBCH 13–49).

 • na paradižniku, papriki in jajčevcih gojenih na prostem za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) in alternarijami (Alternaria spp.) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 500–1000 L vode/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi v razvojnih stadijih od začetka rasti stranskih poganjkov do polne zrelosti plodov (BBCH 21–89).

 • na paradižniku, papriki in jajčevcih gojenih v zaščitenih prostorih za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 8 L/ha in ob porabi 500–1000 L vode/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih je do 6 tretiranj v eni rastni dobi v razvojnih stadijih od začetka rasti stranskih poganjkov do polne zrelosti plodov (BBCH 21–89).

2.) Manjše uporabe

 • na češnjah, marelicah in slivah za zatiranje navadne sadne gnilobe (Monilia fructigena), cvetne monilije (Monilia laxa) in sive plesni (Botryotinia fuckeliana) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 200–1500 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od nabrekanja cvetnih brstov do nadaljevanja barvanja plodov (BBCH 51–85).

 • na ribezu, kosmuljah, ameriških borovnicah, robidah, malinah in brusnicah za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in ameriške kosmuljeve pepelovke (Sphaerotheca mors-uvae) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 200–1200 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od nabrekanja cvetnih brstov do nadaljevanja barvanja plodov (BBCH 51–85).

 • na trti za pridelavo namiznega grozdja za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 1000 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od začetka cvetenja do zrelih jagod za trganje (BBCH 60–89).

 • v endiviji, cikoriji, radiču, špinači in blitvi, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 200–1000 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega tretjega pravega lista do značilne velikosti glave oz. značilnega obsega listne mase (BBCH 13–49).

 • na bučah, lubenicah in dinjah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bučne pepelovke (Sphaerotheca fuliginea) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 600–3000 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega dvanajstega lista na glavnem steblu do zrelosti plodov (BBCH 12–89).

 • na bučkah in kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni  (Botryotinia fuckeliana) in bučne pepelovke (Sphaerotheca fuliginea) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 600–3000 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega dvanajstega lista na glavnem steblu do zrelosti plodov (BBCH 12–89).

 • v podzemni kolerabi, gojenih rastlinah iz družine redkev (črna redkev, kitajska redkev, redkvica in podobne varietete), pastinaku, repi, topinamburju, sladkem krompirju, gomoljni zeleni, belem korenu, hrenu in rdeči pesi za zatiranje alternarije (Alternaria spp.) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 200–800 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega drugega pravega lista do končanega večanja obsega korenin (BBCH 12–49).

 • na špargljih za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana), alternarije (Alternaria spp.) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 500–800 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, tretira se po pobiranju špargljev.

 • v spomladanski čebuli, gojeni na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni čebulnih listov (Botryotinia squamosa) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 200–1000 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od faze biča do končane rasti (BBCH 12–89).

 • na zeliščih, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana), bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum), alternarije (Alternaria spp.) in pepelovke (Erysiphe spp.) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 200–800 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razvitega drugega pravega lista do dosežene značilne listne mase (BBCH 12–49).

 • na okrasnih rastlinah, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih, za zatiranje bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum), alternarije (Alternaria spp.) in pepelovke (Erysiphe spp.) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 200–1200 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12–89).

 • v drevesnicah za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana), bele  gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum), alternarije (Alternaria spp.), pepelovke (Erysiphe spp.) in bakterijskih bolezni (Erwinia spp., Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 200–1200 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12–89).

 • v lanu, maku, soji, gorjušici in konoplji za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana) in bele gnilobe solate (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 8 L/ha ob porabi vode 150–400 L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od razpiranja listov do začetka mirovanja (BBCH 12–89).

Opozorila
Časovni interval med tretiranjem naj bo najmanj 5 dni in se ga po potrebi podaljšuje. Tretiranje se opravi pred pojavom bolezni. V primeru močnejšega pritiska bolezni se pripravek uporabi s kemičnimi pripravki, ki imajo dovoljenje za uporabo na navedenih gojenih rastlinah. Pri uporabi Serenade® ASO v škropilnih programih s pripravki na osnovi bakra, lahko ti povzročijo slabše delovanje.

Antirezistentna strategija
Tveganje, da bi povzročitelji bolezni razvili odpornost na bakterijo Bacillus subtilis QST 713 je sicer majhno, kljub temu je pri uporabi pripravka Serenade® ASO treba upoštevati načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin.

Fitotoksičnost
Pripravek ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Karenca
Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Mešanje
Mešanje z drugimi pripravki ni predvideno.

 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG