Prosper 300 CS

Vsebuje
spiroksamin 30 g/L

Kapsulirana suspenzija – CS

Način delovanja
Sredstvo PROSPER CS 300 je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem.

 
Uporaba
Sredstvo PROSPER CS 300 se uporablja na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 1 L/ha ob priporočeni porabi vode do 1000 L/ha. Poraba vode se prilagodi razvojnoj fazi trte. S sredstvom se tretira od razvojne faze socvetja jasno vidna do mehčanja jagod (BBCH 53-85). Sredstvo se uporabi v intervalu 10 dni, največ dvakrat v eni rastni dobi.

Opozorila
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Fitotoksičnost
Če se sredstvo PROSPER CS 300 uporablja na način in v odmerku, kot je predpisano s temi navodil, ne povzroča poškodb v na gojenih rastlinah, kjer je dovoljena uporaba.

Mešanje
Pred uporabo sredstva se je o možnostih mešanja z drugami sredstavi treba posvetovati s svetovalci zastopnika za sredstvo.

Karenca

Karenca za vinsko grozdje je 35 dni.

 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG