Prosaro

Vsebuje
protiokonazol  125 g/L
tebukonazol  125 g/L

Način delovanja
Prosaro® je sistemični fungicid s širokim spektrom preventivnega in kurativnega delovanja.

Uporaba

a) pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. tritici), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–300 L/ha.

b) ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–300 L/ha.

c) rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. recondita), žitne pepelovke (Blumeria graminis), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–300L/ha.

č) tritikali za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum), rj (Puccinia spp.) in žitne pepelovke (Blumeria graminis), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–300 L/ha.

d) oljni ogrščici za zatiranje ogrščične bele listne pegavosti (Pyrenopeziza brassicae) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 100–400 L/ha.

e) koruzi za zatiranje fuzarioz na steblu in storžu (Fusarium spp.) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–600L/ha.

ČAS TRETIRANJA:
Tretiranja se opravi v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. Žita se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH 30) do konca cvetenja, (BBCH 69). V ozimni oljni ogrščici se v eni rastni sezoni opravi največ dve tretiranji. Prvo tretiranje se opravi v jesenskem obdobju v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 14–19), drugo tretiranje pa v spomladanskem času v razvojni fazi od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69). Koruzo se tretira ob uporabi ustrezne mehanizacije v razvojni fazi od zaznavnega tretjega kolenca do konca cvetenja - svila povsem suha (BBCH 33–69).

  Opozorila
  Pripravek se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni sezoni. Drugo tretiranje se izvede, če je pritisk bolezni še vedno velik ali če je prišlo do ponovne okužbe in če to ne predstavlja tveganja za nastanek rezistence.

  Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Delo s tem pripravkom se odsvetuje nosečnicam!

  Fitotoksičnost
  Prosaro® ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

  Priprava sredstva za uporabo
  Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Tretiramo takoj po pripravi pripravka za uporabo. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

  Karenca
  35 dni za ječmen, pšenico, rž in tritikalo; 56 dni za oljno ogrščico in koruzo.

  Slovenski kmetje priporočajo PROSARO.


  Sledite nam

  Avtorske pravice © Bayer AG