Propulse

Propulse® je sistemični fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni v oljni ogrščici, koruzi in sončnicah.


Vsebuje

protiokonazol 125 g/L
fluopiram 125 g/L

Suspenzoemulzija - SE

Način delovanja
Propulse® je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem.

Uporaba
Propulse® uporabljamo v:

a) oljni ogrščici za zatiranje suhe trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans) in črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae) ter za zmanjševanje okužb bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–400 L/ha. Tretiramo v fenofazi ko je četrti list razvit, do faze, ko je 30 % luskov doseglo končno velikost ( BBCH 14–73).

b) koruzi za zatiranje očesne pegavosti koruze (Kabatiella zeae), koruzne pegavosti (Setosphaeria turcica) in zmanjševanje okužb helmintosporiuma (Cochliobolus carbonum) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–400 L/ha. Tretiramo v fenofazi začetek rasti stebla do konca cvetenja (svila povsem suha) (BBCH 30–69).

c) sončnicah za zatiranje črne pegavosti sončnic (Leptosphaeria lindquistii), črne pegavosti sončničnih stebel (Diaporthe helianthi) in črnorjave pegavosti sončnic (Alternaria helianthi) ter za zmanjševanje okužb bele ali zrnate gnilobe sončnic (Sclerotinia sclerotiorum) v odmerku 1 L/ha pri porabi vode 200–400 L/ha. Tretiramo v fenofazi, ko je šest listov razvitih, do konca cvetenja, ko je večina kroževih cvetov je odcvetela, jezičasti cvetovi so posušeni ali pa so odpadli (BBCH 16–69).

Opozorila
S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ dvakrat v eni rastni sezoni v 14 dnevnem intervalu.

Fitotoksičnost
Pripravek Propulse®ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Antirezistentna strategija
Pripravek Propulse®  vsebuje aktivno snov protiokonazol, ki pripada skupini DMI fungicidov (inhibitorji sterol biosinteze) in aktivno snov fluopiram, ki pripada skupini SDHI fungicidov (inhibitorji sukcinat dehidrogenaze). Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na DMI fungicide je srednje. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na SDHI fungicide je nizko do srednje. Dodatne informacije so vam na voljo na www.frac.info. Pri večletni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah naravno prisotni manj občutljivi sevi postanejo odporni, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja. Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti je uporaba pripravka Propulse® na isti površini dovoljena največ dvakrat letno.

Karenca
56 dni za oljno ogrščico, 42 dni za koruzo, 28 dni za sončnice.

Mešanje
O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG