Profiler

Vsebuje
fosetil-Al  666,7 g/kg
fluopikolid  44,4 g/kg

Močljiva zrnca – WG

Način delovanja
Profiler® je sistemični fungicid s preventivnim delovanjem.
 

Uporaba
Profiler® uporabljamo na vinski trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 3 kg/ha, oziroma v 0,3 % koncentraciji (30 g/10 L vode na 100 m2). Uporabljamo ga v času od pojava kabrnkov do razvojne faze, ko so jagode v velikosti prosenih zrn in se grozdiči začenjajo povešati (BBCH 53–73). Količino vode je potrebno prilagoditi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin.
Če pripravek uporabljamo v času od končanega cvetenja do razvojne faze, ko so jagode v velikosti prosenih zrn in se grozdiči začenjajo povešati (BBCH 71–73) ima tudi stransko delovanje zoper sivo plesen (Botryotinia fuckeliana).

Opozorila
Zaradi preprečevanja pojava odpornosti s pripravkom Profiler® na istem zemljišču tretiramo največ 2-krat v eni rastni dobi. Po tretiranju s pripravkom Profiler® je pri naslednjem tretiranju potrebno uporabiti fungicid z drugačnim načinom delovanja.Pri nameravani uporabi FFS Luna® Experience in Profiler® v isti rastni sezoni, lahko vsak pripravek uporabimo samo 1-krat!

Fitotoksičnost
Pripravek ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje
O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci.
Pripravek Profiler® ne smemo mešati z bakrenimi in bazičnimi pripravki, z nekaterimi listnimi gnojili na osnovi amoniaka, ali ki vsebujejo kovine in z močljivim žveplom v kolikor ima dodan regulator rasti na osnovi titavin sulfat. Pri mešanju s pripravkom Falcon® pri uporabi trde vode lahko pride do delne sedimentacije. Mešanje pripravkov Luna® Experience in Profiler® ne priporočamo.
Pri mešanju upoštevamo naslednje zaporedje dodajanja formulacij: najprej pripravek s SC formulacijo, Profiler® = WG, WP, EC, EW.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od polovice do 2/3 potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge.

Karenca
Karenca za vinsko trto je 21 dni.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG