Nativo

Vsebuje
tebukonazol  500 g/kg
trifloksistrobin  250 g/kg

Močljiva zrnca – WG

Način delovanja

Nativo® 75 WG je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem.

Uporaba

Nativo® 75 WG se uporablja kot preventivni sistemični fungicid na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 0,16 kg/ha, v času od fenološke faze pojava kabrnkov (BBCH 53) do fenološke faze začetka barvanja jagod (BBCH 83). Tretira se v časovnih intervalih od 10–12 dni, odvisno od vremenskih razmer in pritiska bolezni.

Pripravek se lahko na trti na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni sezoni.

Nativo® 75 WG se uporablja tudi preventivno na oljkah za zatiranje kozavosti oljk (Cycloconium oleaginum) in oljkove gobavosti (Colletotrichum gloeosporioides) v odmerku 20 g/hL pri porabi vode 1250 L/ha, pri čemer najvišji odmerek pripravka ne sme preseči 250 g/ha. Tretira se v času pred cvetenjem oljk.

Pripravek se lahko na oljkah na istem zemljišču uporabi največ 1-krat v eni rastni sezoni.

Opozorila
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S pripravkom se pri tretiranju vinske trte ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Nosečnicam se odsvetuje delo s tem pripravkom!

Fitotoksičnost
Nativo® 75 WG ni fitotoksičen, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje
O mešanju pripravka Nativo® 75 WG z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od polovice do 2/3 potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca

14 dni za vinsko in namizno grozdje, za oljke je zagotovljena s časom uporabe.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG