Mikal premium F

Mikal premium F

 

Vsebuje
fosetil-Al  500 g/kg
folpet  250 g/kg
iprovalikarb  40 g/kg

Način delovanja
Mikal® premium F je sistemični in kontaktni fungicid, ki na površini in v notranjosti rastline povzroči nastanek obrambnega mehanizma in tako varuje rastlino pred okužbami.

Uporaba

Mikal® premium F uporabljamo za zatiranje:

  • peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) na trti za pridelavo vinskega grozdja v odmerku 3 kg/ha pri porabi vode 1000 L/ha. Razmak med tretiranji naj ne bo daljši od 12–14 dni. Priporočamo, da pripravek uporabite zaporedoma najmanj 2-krat, najboljši učinek pa dosežete če ga uporabite zaporedoma 3-krat v času tik pred cvetenjem in po cvetenju odvisno od pritiska bolezni.


Opozorila

Skupaj so na istem zemljišču dovoljena 3 tretiranja v eni rastni dobi.
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost
Če uporabljamo Mikal® premium F na način in v odmerku oziroma koncentraciji, kot je predpisano s temi navodili, ne povzroča poškodb na vinski trti.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od polovice do 2/3 potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge.

Mešanje
Mikal® premium F lahko mešamo s pripravki. Ne smemo ga mešati z bakrenimi in bazičnimi pripravki ter z nekaterimi listnimi gnojili in močljivim žveplom v kolikor ima dodan regulator razvoja na osnovi titavin sulfata. O mešanju z drugimi pripravki se posvetuje z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Karenca
28 dni za vinske sorte grozdja.

Delovna karenca
Vstop na tretirano površino ni dovoljen najmanj 1 dan po tretiranju.

Zaščita pri delu
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja moramo uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), predpasnik, zaščitne rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje ter zaščitnik za obraz.

Pri stiku s tretiranimi rastlinami (po izteku delovne karence) moramo uporabljati primerno delovno obleko  (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG