Mikal flash

Vsebuje
fosetil-Al  500 g/kg
folpet  250 g/kg

Način delovanja
Mikal® flash je sistemični in kontaktni fungicid, ki na površini in v notranjosti rastline
povzroči nastanek obrambnega mehanizma in tako varuje rastlino pred okužbo.

Uporaba
Mikal® flash uporabljamo preventivno na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje:
  • peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 4 kg/ha oziroma 0,4 % koncentraciji pri porabi vode 1000 L/ha (400 g/100 L vode). Priporočamo, da pripravek uporabite najmanj 2-krat zaporedoma, boljši učinek pa dosežemo, če ga uporabimo zaporedoma 3-krat.Časovni presledek med dvema tretiranjema prilagajamo pogojem za razvoj bolezni in ne sme biti daljši od 14 dni.
  • črne pegavosti vinske trte (Phomopsis viticola) v odmerku 3 kg/ha. Tretiramo spomladi, ko so poganjki dolgi 2–5 cm (BBCH 11–12).

Opozorila
S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ 3-krat v eni rastni dobi. Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S pripravkom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Fitotoksičnost
Če uporabljamo Mikal® flash na način in v odmerku, kot je predpisano s temi navodili, ne povzroča poškodb na vinski trti.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od polovice do 2/3 potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo, do porabe škropilne brozge.

Karenca
42 dni za vinske sorte grozdja.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG