Melody Duo

Vsebuje
propineb 613 g/kg
iprovalikarb 55 g/kg

Močljiva zrnca – WG

Način delovanja
Melody® Duo je sistemični pripravek za zatiranje gliv plesnivk. Vsebuje aktivni

 učinkovini propineb, dotikalni fungicid s preventivnim delovanjem in iprovalikarb, sistemik, ki preprečuje  kalitev spor, inhibira rast kličnega mešička, razvoj sporangijev, rast hif ter preprečuje sporulacijo. Po  škropljenju nastane  na površini tkiva škropilni depo, ki preprečuje kalitev spor in tako varuje liste, poganjke in  kabrnke pred  infekcijo. Del učinkovine prodre v notranjost tkiva in uniči micelije glive, ki so prodrli v tkivo.  Učinkovina varuje  tudi na novo zraslo tkivo. Iprovalikarb  deluje preventivno, kurativno in eradikativno. Najbolje  deluje, če ga  uporabimo preventivno.
 Pripravek je primeren za programe integrirane pridelave in antirezistenčne strategije.
 Ne vpliva na vrenje in organoleptične lastnosti vina.

Uporaba

a) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v 0,2–0,25 % koncentraciji pri izhodiščni uporabi 1000 L vode na ha (20–25 g/10 L vode na 100 m2) oziroma v odmerku 2–2,5 kg/ha. Tretiramo največ 1-krat letno, v razvojni fazi pred cvetenjem (BBCH 60)

b) v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v odmerku 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2) pri porabi 400–600 L vode na ha. Tretiramo največ 3-krat letno.

Opozorila
Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S pripravkom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m od meje brega voda 2. reda.
Uporaba pripravka je dovoljena samo ob uporabi traktorske škropilnice.

Fitotoksičnost
Če pripravek uporabljamo na način in v odmerkih kot je predpisano, ne povzroča poškodb na vinski trti in krompirju.

Priprava sredstva za uporabo
Odmerjeno količino pripravka popolnoma raztopimo v vedru s čisto vodo in vlijemo preko sita v rezervoar škropilnice, ki je do polovice napolnjen z vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Mešanje
Melody® Duo se meša z večino insekticidov in fungicidov. Mešanice s pripravki alkalne reakcije pH je potrebno uporabiti takoj, ko je škropilna brozga pripravljena.

Karenca
28 dni za vinske in namizne sorte grozdja, 14 dni za krompir.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG