Luna Experience

Vsebuje
fluopiram 200 g/L
tebukonazol 200 g/L

Koncentrirana suspenzija – SC

Način delovanja
Luna® Experience je pripravek za varstvo rastlin – fungicid, ki ga uporabljamo za
 zatiranje glivičnih bolezni na jablanah in hruškah, na trti, na češnjah in višnjah, v glavnatem zelju, ohrovtu,  brstičnem ohrovtu, brokoliju, cvetači, poru, korenju in čebuli ter kot manjšo uporabo v česnu.

Uporaba
Glavne uporabe

Sredstvo Luna® Experience se uporablja kot kombiniran lokosistemični in sistemični fungicid na:

- na jablanah in hruškah za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,75 L/ha (0,25 L na 1 m višine krošnje na ha), od razvojne fazi, ko so vidni cvetni popki, do razvojne faze, ko plod doseže polovico končne velikosti (BBCH 55–75), ob porabi vode do 500 L/ha na 1 m višine krošnje. Sredstvo se uporabi v intervalu 7–14 dni.

- na jablanah in hruškah za zmanjševanje okužb skladiščnih bolezni (Gloeosporium spp., Pezicula spp., Glomeralla cingulata, Botrytis cinerea, Monilinia spp., Penicillium spp., Venturia inaequalis, Alternaria spp., Nectria galligena) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,75 L/ha (0,25 L na 1 m višine krošnje na ha), od razvojne faze, ko plod doseže polovico končne velikosti, do razvojne faze, ko se nadaljuje zorenje (BBCH 75–85), ob porabi vode do 500 L/ha na 1 m višine krošnje. Sredstvo se uporabi v intervalu 14 dni.

- na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) in črne grozdne gnilobe (Guignardia bidwellii) v odmerku 0,375 L/ha od razvojne faze razvitega tretjega lista do razvojne faze, ko je viden nastavek plodiča (BBCH 13–71), ter v odmerku 0,5 L/ha od razvojne faze, ko je viden nastavek plodiča, do razvojne faze začetka zorenja jagod (BBCH 71–81), ob priporočeni porabi vode do 1000 L/ha, ki se prilagodi razvojni fazi trte. Sredstvo se uporabi v intervalu 10 do 12 dni.

- na češnjah in višnjah za zatiranje cvetne monilije (Monilinia laxa), ter za zmanjševanje okužb navadne sadne gnilobe (Monilinia fructigena) in češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,6 L/ha (0,2 L na 1 m višine krošnje na ha), od razvojne faze, ko so socvetja v balonskem stadiju, do razvojne faze, ko so plodovi tehnološko zreli za obiranje (BBCH 59–87), ob porabi vode do 500 L/ha na 1 m višine krošnje. Sredstvo se uporabi v intervalu 7 dni.

- na breskvah in nektarinah za zatiranje cvetne monilije (Monilinia laxa) in listne luknjičavosti koščičarjev (Stigmina carpophila) ter za zmanjševanje okužb navadne sadne gnilobe (Monilinia fructigena) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,6 L/ha (0,2 L na 1 m višine krošnje na ha), od razvojne faze, ko so socvetja v balonskem stadiju, do razvojne faze, ko so plodovi tehnološko zreli za obiranje (BBCH 59–87), ob porabi vode do 500 L/ha na 1 m višine krošnje. Sredstvo se uporabi v intervalu 7 dni.

- na slivah za zatiranje cvetne monilije (Monilinia laxa), listne luknjičavosti koščičarjev (Stigmina carpophila) in rdeče listne pegavosti češpelj (Polystigma rubrum) ter za zmanjševanje okužb navadne sadne gnilobe (Monilinia fructigena) in češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii) v najvišjem dovoljenem odmerku 0,6 L/ha (0,2 L na 1 m višine krošnje na ha), od razvojne faze, ko so socvetja v balonskem stadiju, do razvojne faze, ko so plodovi tehnološko zreli za obiranje (BBCH 59–87), ob porabi vode do 500 L/ha na 1 m višine krošnje. Sredstvo se uporabi v intervalu 7 dni.

- v glavnatem zelju, ohrovtu, brstičnem ohrovtu, brokoliju in cvetači za zatiranje črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicace) in obročkaste listen pegavosti (Mycosphaerella brassicicola) v odmerku 0,9 L/ha, od razvojne faze začetka formiranja glav, do razvojne faze, ko glave dosežejo značilno velikost/obliko/trdnost (BBCH 41–49), ob porabi vode 200–800 L/ha. Sredstvo se uporabi v intervalu 14 dni.

- v poru za zatiranje porove škrlatne pegavosti (Alternaria porri) in rje čebulnic (Puccinia allii) v odmerku 1,0 L/ha, od razvojne faze, ko je doseženo 10 % listne mase, značilne za sorto, do razvojne faze, ko je dosežena listna masa, značilna za sorto (BBCH 41–49), ob porabi vode 200–800 L/ha.

- v korenju za zatiranje korenjevega listnega ožiga (Alternaria dauci) in pepelovke kobulnic (Erysiphe heraclei) v odmerku 1,0 L/ha, od razvojne faze, ko začne večati obseg korena, do razvojne faze, ko je konec večanja obsega korena (BBCH 41–49), ob porabi vode 200–800 L/ha. Sredstvo se uporabi v intervalu 14 dni.

- v čebuli za zmanjševanje okužb sive plesni čebulnih listov (Botrytis squamosa) in pegavosti listov (Stemphylium herbarum) v odmerku 0,5 L/ha, od razvojne faze, ko se listna osnova začne debeliti ali širiti, do razvojne faze, ko listi odmrejo (čebulni vrat je suh) (BBCH 41–49), ob porabi vode 200–800 L/ha. Sredstvo se uporabi v intervalu 7 dni.

Manjše uporabe
- v česnu za zatiranje rje čebulnic (Puccinia allii) in pegavosti listov (Stemphylium sp.) v odmerku 1,0 L/ha, od razvojne faze, ko se listna osnova začne debeliti ali širiti, do razvojne faze, ko listi odmrejo (čebulni vrat je suh) (BBCH 41‒49), ob porabi vode 200‒800 L/ha.

Opozorila

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira por največ enkrat, jablane, hruške, češnje, višnje, breskve, nektarine, slive, glavnato zelje, ohrovt, brstični ohrovt, brokoli, cvetačo, korenje, čebulo in trto pa največ dva krat v eni rastni dobi. V primeru uporabe fitofarmacevtskih sredstev LUNA EXPERIENCE in PROFILER v isti rastni sezoni v istem vinogradu, se lahko vsako od navedenih sredstev uporabi samo enkrat!

Fitotoksičnost
Če pripravek Luna® Experience uporabljamo na način in v odmerku, kot je predpisano s temi navodili, ne povzroča poškodb v navedenih kulturah, kjer je dovoljena uporaba. Pri nameravani uporabi FFS Luna® Experience in Profiler® v isti rastni sezoni, lahko vsak pripravek uporabimo samo 1-krat! V primeru pojava znakov fitotoksičnosti na česnu prevzame odgovornost uporabnik FFS.

Mešanje
Za uspešno pripravo škropilne brozge je pomemben vrstni red dodajanja fitofarmacevtskih pripravkov. Pripravek Luna® Experience (SC formulacija) vedno raztopite prvo in nato mešanici dodajte FFS na osnovi WG formulacije (npr. Mikal® Premium). V kolikor želimo raztopini dodati še listno gnojilo, ga dodamo zadnjega. Mešanja pripravkov Luna® Eperience in Profiler® ne priporočamo. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero pripravka, vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
14 dni za jablane in hruške, 28 dni za grozdje za vino, 14 dni za glavnato zelje, ohrovt, brstični ohrovt, brokoli in cvetačo, 21 dni za por, 14 dni za korenje in 7 dni za čebulo, česen, breskve, nektarine, slive, češnje in višnje.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG