Luna Care

Vsebuje

fluopiram 50 g/L
fosetil Al 666 g/L

Močljiva zrnca – WG

Luna® Care je sredstvo za varstvo rastlin – fungicid, baktericid, ki ga uporabljamo za zatiranje bolezni na jablanah in hruškah.

Način delovanja

Luna® Care vsebuje aktivni snovi fluopiram in fosetil-Al. Aktivna snov fluopiram ima lokosistemično delovanje, fosetil-Al pa sistemično delovanje.

Uporaba

Sredstvo Luna® Care uporabljamo preventivno:

  • na jablanah za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) in jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) ter za delno zmanjševanje okužb s hruševim ožigom (Erwinia sp.) in jablanovim rakom (Nectria galligena) v odmerku 1 L sredstva na 1 m višine krošnje na ha, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 3 L/ha.

    S sredstvom tretiramo pred cvetenjem, v razvojni fazi od nabrekanja cvetnih brstov do faze, ko so cvetni popki vidni, a še zaprti (BBCH 51–55), in po cvetenju, od razvojne faze, ko so plodiči večji od 10 mm, do faze začetka zorenja (BBCH 71–81).

  • na hruškah za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha), hruševega škrlupa (Venturia pyrina) in obročkaste pegavosti (Stemphylium spp.) ter za delno zmanjševanje okužb s hruševim ožigom (Erwinia sp.) in jablanovim rakom (Nectria galligena) v odmerku 1 L sredstva na 1 m višine krošnje na ha, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 3 L/ha.

 
S sredstvom tretiramo od razvojne faze konca cvetenja do faze, ko plodovi dosežejo 90 % končne velikosti (BBCH 69–79).

Priporočena poraba vode znaša do 500 L/ha na 1 m višine krošnje.

Opozorila

Uporaba sredstva Luna® Care ni dovoljena na sorti jablan zlati delišes in vseh njenih varietetah.

S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo jablane in hruške največ trikrat v eni rastni sezoni, v intervalu 7–12 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskega sredstva Luna® Care ali drugih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov fluopiram moramo število foliarnih tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da skupna letna količina uporabljene aktivne snovi fluopiram na istem zemljišču ne presega 500 g/ha

Fitotoksičnost

Če se sredstvo Luna® Care uporablja na način in v odmerku, kot je predpisano s temi navodili, ne povzroča poškodb v navedenih gojenih rastlinah, kjer je dovoljena uporaba.  V deževnem vremenu, ko je listje mokro, in pri nizkih temperaturah zraka se lahko pojavi fitotoksičnost v obliki razbarvanj na listju in nekrotičnih peg na cvetovih. Občutljive sorta jablan je jonagold in vse njene varietete.

Antirezistentna strategija

Sredstvo Luna® Care vsebuje aktivni snovi fluopiram in fosetil-Al. Tveganje, da bi glive povzročiteljice bolezni razvile rezistenco na fluopiram in ostale aktivne snovi, ki pripadajo skupini inhibitorjev sukcinat dehoidrogenaze (SDHI, FRAC skupina 7) je zmerno do visoko. Z namenom preprečiti nastanek rezistence se sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi iz skupine SDHI, sme na isti površini uporabiti največ 3 krat v eni rastni sezoni, pri čemer se jih ne sme uporabljati zaporedoma. V kolikor so za uspešno obvladovanje bolezni potrebna dodatna tretiranja, je potrebno uporabiti sredstva z drugačnimi načini delovanja.  

Karenca

28 dni za jablane in hruške.

Delovna karenca

Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši

Mešanje

O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Priprava sredstva za uporabo

Odmerjeno količino sredstva stresemo v rezervoar škropilnice, ki je od polovice do 2/3 potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Med stalnim mešanjem napolnimo rezervoar z vodo do potrebne količine. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG