Input

Vsebuje
protiokonazol  16 g/L
spiroksamin  30 g/L

Način delovanja
Input je sredstvo za varstvo rastlin - fungicid za
zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni v pšenici,
ječmenu, rži, tritikali in ovsu.

Uporaba

a) ozimni in jari pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis),pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici) in temne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1,25 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Tretiramo od
razvojne faze začetka kolenčenja (BBCH 30), do faze konca cvetenja (BBCH 69),

b) ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), ječmenovega (rženega) listnega ožiga
(Rhynchosporium secalis) in ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1,25 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Tretiramo od razvojne faze začetka kolenčenja (BBCH 30), do faze začetka cvetenja (BBCH 61).

c) ozimni in jari rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita f. sp. recondita) in rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) ter za
zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1,25 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Tretiramo od razvojne faze začetka kolenčenja (BBCH 30), do faze konca cvetenja (BBCH 69).

č) ozimnem in jarem ovsu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici) in ovsove rje (Puccinia coronata) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1,25 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Tretiramo od razvojne faze začetka kolenčenja (BBCH 30), do faze začetka cvetenja (BBCH 61).

d) ozimni in jari tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici) in pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. tritici) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 1,25 L/ha pri porabi vode 100-400 L/ha. Tretiramo od razvojne faze začetka kolenčenja (BBCH 30), do faze konca cvetenja (BBCH 69).

Karenca: 42 dni za pšenico, ječmen, rž, tritikalo in oves.

Mešanje: O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci.

Priprava sredstva za uporabo: Pred odmero sredstva, vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Tretiramo takoj po pripravi sredstva za uporabo. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG