Folicur EW 250

Vsebuje
tebukonazol  250 g/L

Oljna emulzija v vodi – EW

Način delovanja
Folicur® EW 250 je sistemični triazolni fungicid novejše generacije s širokim spektrom
reventivnega, kurativnega in eradikativnega delovanja. Učinkovina tebukonazol
 inhibira biosintezo ergosterola, ki je gradnik celičnih membran, zato gliva povzročitelja glivične bolezni  propade.

 Uporaba
Pripravek Folicur® EW 250 se uporablja preventivno kot sistemični fungicid:
  • v ozimni in jari pšenici za zmanjševanje okužb z žitno pepelovko (Blumeria graminis) in za zatiranje rij (Puccinia spp.) ter fuzarioz (Fusarium spp.) v odmerku 1 L/ha, ob porabi vode 200–300 L/ha. S pripravkom se tretira v razvojnih fazah od začetka kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30–69), največ 1-krat v eni rastni sezoni na isti površini.
  • v ozimnem in jarem ječmenu za zmanjševanje okužb z ječmenovo pepelovko (Blumeria graminis) in ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) ter za zatiranje rij (Puccinia spp.) v odmerku 1 L/ha, ob porabi vode 200–300 L/ha. S pripravkom se tretira v razvojnih fazah od začetka kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30–69), največ 2-krat v eni rastni sezoni na isti površini, pri čemer razmak med tretiranjema ne sme biti krajši od 14 dni.
  • v ozimni in jari rži za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) in za zatiranje ječmenove pepelovke (Blumeria graminis) ter rij (Puccinia spp.) v odmerku 1 L/ha, ob porabi vode 200–300 L/ha. S pripravkom se tretira v razvojnih fazah od začetka kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30–69), največ 2-krat v eni rastni sezoni na isti površini, pri čemer razmik med tretiranjema ne sme biti krajši od 14 dni.
  • v ovsu za zatiranje pepelovke (Blumeria sp.) in rij (Puccinia spp.)  v odmerku 1 L/ha, ob porabi vode 200–300 L/ha. S pripravkom se tretira v razvojnih fazah od začetka kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30–69), največ 2-krat v eni rastni sezoni na isti površini, pri čemer razmik med tretiranjema ne sme biti krajši od 14 dni.
  • v ozimni in jari oljni ogrščici za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in listne pegavosti oljne ogrščice  (Pyrenopeziza brassicae) ter za zmanjševanje okužb z črno listno pegavostjo (Alternaria spp.) in suho trohnobo zelja (Leptosphaeria maculans). V eni rastni sezoni se lahko izvede največ dve tretiranji.

V ozimni oljni ogrščici se opravi  eno tretiranje v jesenskem obdobju  v odmerku 0,5 L/ha v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 14–19), drugo tretiranje  pa  v spomladanskem času v razvojnih fazah od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69) v odmerku 1 L/ha.

V jari ogrščici se opravi obe tretiranji od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69) tako, da se ob vsakem tretiranju uporabi odmerek 1 L/ha.
  • na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 0,4 kg/ha, ob največji porabi vode 1000 L/ha. Proti oidiju se prvič tretira od pojava kabrnkov dalje (BBCH 53). S pripravkom se tretira največ 2-krat v eni rastni sezoni na isti površini, pri čemer si tretiranji ne smeta slediti zaporedno.

Opozorila
Tretiranje nizkih gojenih rastlin (žita, oljna ogrščica) je dovoljeno le ob uporabi traktorske škropilnice. Uporaba na pšenicah tipa durum ni dovoljena.

Fitotoksičnost
Če pripravek uporabljamo v predpisanem odmerku in na ustrezen način, za omenjene kulturne rastline ni fitotoksičen.

Mešanje
Pripravek lahko mešamo s pripravki, ki reagirajo nevtralno. Vse mešanice je treba takoj porabiti.

Priprava sredstva za uporabo

Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
42 dni za pšenico, ječmen, rž in oves, 14 dni za vinsko trto in 56 dni za oljno ogrščico.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG