Falcon EC 460

Vsebuje
tebukonazol  167 g/L
spiroksamin  250 g/L
triadimenol 43 g/L

Koncentrat za emulzijo – EC

Falcon® EC 460 je fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni na pšenici, ječmenu in trti za pridelavo vinskega grozdja.


Uporaba

Falcon® EC 460 uporabljamo:

a) v pšenici za zmanjševanje okužb s pšenično pepelovko (Blumeria graminis), pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) in rjavenjem pšeničnih plev (Stagonospora nodorum) ter za zatiranje rje (Puccinia spp.) in fuzarioz na klasu (Fusarium spp.) v odmerku 0,6 L/ha, pri uporabi vode 200–400 L/ha. S pripravkom tretiramo od razvojne faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim, do začetka cvetenja (BBCH 32–61). S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ 2-krat, v razmaku 14–21 dni.

b) v ječmenu za zmanjševanje okužb z ječmenovo pepelovko (Blumeria graminis), ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) in ječmenovo mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres) ter za zatiranje rje (Puccinia spp.) v odmerku 0,6 L/ha,  pri uporabi vode 200–400 L/ha. S pripravkom tretiramo od razvojne faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim, do začetka cvetenja (BBCH 32–61). S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ 2-krat, v razmaku 14–21 dni.

c) na trti za pridelavo vinskega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 0,4 L/ha, pri uporabi vode do 1000 L/ha. S pripravkom tretiramo od razvojne faze, ko so socvetja popolnoma razvita, do začetka zorenja (BBCH 57–81). S pripravkom lahko na istem zemljišču tretiramo največ 2-krat, v razmaku 8–4 dni.

Opozorila
Pri tretiranju moramo preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov, in sicer tako, da tretiramo najmanj 20 m od njih. Preprečiti moramo zanašanje pripravka na sosednje rastline.

Fitotoksičnost
Če pripravek uporabljamo v predpisani količini in na ustrezen način, za naštete kulture ni fitotoksičen.

Mešanje
O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstev.

Priprava sredstva za uporabo

Pred odmero pripravka vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino pripravka ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Karenca
35 dni za pšenico, ječmen in vinsko trto.

Delovna karenca
Vstop na tretirano površino in delo v nasadu je dovoljen,  ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši ter ob uporabi primerne delovne obleke in rokavic. Delovna karenca je 2 dni po prvem tretiranju in 4 dni po drugem tretiranju s sredstvom.

Antirezistentna strategija
Pripravek Falcon® EC 460 vsebuje aktivne učinkovine tebukonazol, spiroksamin in triadimenol. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivno učinkovino spiroksamin je majhno do srednje, na aktivni učinkovini tebukonazol in triadimenol pa srednje. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info. Pri večletni zaporedni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba fungicidov z različnimi načini delovanja.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG