Delaro Forte

Vsebuje

trifloksistrobin 80 g/L
protiokonazol  93,3 g/L
spiroksamin  107 g/L

Način delovanja
Delaro Forte je sredstvo za varstvo rastlin - sistemični fungicid za
zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni v pšenici, ječmenu, rži in
tritikali.

Uporaba

a) ozimni in jari pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria
graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria
tritici), rjavenja pšeničnih plev (Parastagonospora nodorum) in žitnih
pegavosti (Pyrenophora spp.) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz
(Fusarium spp.) in lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) v
odmerku 1,2 - 1,5 L/ha;

b) ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria
graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), ječmenovega (rženega)
listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste
pegavosti (Pyrenophora teres) in ječmenove ramularijske pegavosti
(Ramularia collo-cygni) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz (Fusarium
spp.) in lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae) v odmerku 1,2 -
1,5 L/ha;

c) ozimni in jari tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria
graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria
tritici) in žitnih pegavosti (Pyrenophora spp.) v odmerku 1,2 - 1,5 L/ha;

č) ozimni in jari rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga
(Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp.
recondita) in žitne pepelovke (Blumeria graminis) v odmerku 1,2-1,5
L/ha.

 

Delaro Forte

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG