Ascra Xpro

Vsebuje

Biksafen 65 g/L

Fluopiram 65 g/L

Protikonazol 130 g/L

 

Koncentrat za emulzijo EC

Ascra® Xpro je sredstvo za varstvo rastlin - fungicid za zatiranje povzročiteljev glivičnih bolezni v pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali.

Način delovanja
Sredstvo ASCRA® Xpro združuje lastnosti treh aktivnih snovi. Aktivni snovi biksafen in fluopiram pripadata skupini inhibitorjev encima sukcinat dehidrogenaza (SDHI). Aktivna snov biksafen deluje kot lokosistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem, aktivna snov fluopiram pa deluje sistemično. Aktivna snov protikonazol priprada skupini inhibitorjev biosinteze ergosterola in podskupini DMI ter je sistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem.

Uporaba
Sredstvo ASCRA® Xpro uporabljamo preventivno v:

a) pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. tritici), rumene rje (Puccinia striiformis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjave pegavosti pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae) in temne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami  (Fusarium spp.) v odmerku 1,5 L/ha;

b) rži za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. recondita) in žitne pepelovke (Blumeria graminis) v odmerku 1,5 L/ha;

c) tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. tritici), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in pegavosti iz rodu Septoria (Septoria spp.) ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami  (Fusarium spp.) v odmerku 1,5 L/ha;

d) ječmenu za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in ramularijske pegavosti ječmena (Ramularia collo-cygni) v odmerku 1,2 L/ha;

e) ovsu za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), žitne pepelovke (Blumeria graminis) in ovsove rje (Puccinia coronata f. sp. avenae) v odmerku 1,2 L/ha.

Priporočena poraba vode je 100–400 L/ha.

Čas tretiranja
Zoper lomljivosti žitnih bilk tretiramo v razvojnih fazah od začetka kolenčenja (BBCH 30) do faze, ko je četrto kolence vsaj dva cm nad tretjim kolencem (BBCH 34). Zoper ostale boleznim bolezni tretiramo od začetka kolenčenja (BBCH 30) do začetka cvetenja, ko so vidni prvi prašniki (BBCH 61).

Opozorila
Sredstvo lahko uporabimo v pšenici, rži in tritikali največ dvakrat v rastni sezoni, v ječmenu in ovsu pa največ enkrat. Razmak med dvema tretiranjema ne sme biti krajši od 14 dni.

Antirezistentna strategija
Sredstvo Ascra® Xpro vsebuje aktivne snovi biksafen, fluopiram in protiokonazol. Tveganje za nastanek rezistence na aktivno snov protiokonazol je srednje, na aktivni snovi biksafen in fluopiram pa srednje do veliko. Pri večletni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na isti površini, lahko bolj odporni organizmi preživijo in postanejo prevladujoči. Pojavu rezistence se lahko izognemo z menjavanjem ali mešanjem sredstev, ki imajo različne načine delovanja.

Fitotoksičnost: Sredstvo Ascra® Xpro ni fitotoksično, če ga uporabljamo v skladu z navodili.

Mešanje: O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje sredstev.

Karenca: je zagotovljena s časom uporabe.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

Priprava sredstva za uporabo
Pred odmero sredstva, vsebino v plastenki dobro pretresemo. Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do čistega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.


Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG