Friday, December 22, 2023

Podaljšanja roka uporabe FFS 2023

V podjetju Bayer d.o.o. tudi letos določenim fitofarmacevtskim sredstvom (FFS) podaljšujemo rok uporabe.

Spoštovani,

 

V podjetju Bayer d.o.o. spodaj določenim fitofarmacevtskim sredstvom (FFS) podaljšujemo rok uporabe.

 

Tabela FFS, katerim se rok uporabe lahko podaljša:

 

Proizvod

Šaržna številka

Datum proizvodnje

Rok uporabe

PODALJŠAN DO

BESEDILO NA NALEPKI / NOV ROK UPORABE

ADENGO

EM4H007389

6.12.2021

6.12.2023

27.11.2025

Rok uporabe podaljšan do 27.11.2025

ADENGO

EM4H007305

11.10.2021

11.10.2023

11.10.2025

Rok uporabe podaljšan do 11.10.2025

ADENGO

EM4H006992

1.02.2021

1.02.2023

1.02.2025

Rok uporabe podaljšan do 1.02.2025

EQUIP OD45

EFKS002113

30.10.2021

30.10.2023

30.10.2025

Rok uporabe podaljšan do 30.10.2025

EQUIP OD45

EFKS002126

26.10.2021

26.10.2023

26.10.2025

Rok uporabe podaljšan do 26.10.2025

MIKAL FLASH WG 75

EM20012448

24.01.2022

24.01.2024

27.11.2025

Rok uporabe podaljšan do 27.11.2025

MIKAL FLASH WG 75

EV39002420

10.02.2022

10.02.2024

27.11.2025

Rok uporabe podaljšan do 27.11.2025

TELDOR SC

EV57003068

1.02.2022

1.02.2024

27.11.2025

Rok uporabe podaljšan do 27.11.2025

 

 

Nalepke za podaljšanja si pripravite po naslednjem postopku:

1. V tabeli poiščite vaše sredstvo (npr. ADENGO) in številko serije na vaši zalogi (npr. EM4H007389)

2. Na koncu te strani oziroma novice (Pripete datoteke) najdete analizni certifikat za posamezen FFS in ga natisnete / shranite.

3. Pripravite nalepke z ustreznim besedilom, ki se nahaja v zadnjem stolpcu tabele za posamezen FFS in serijo (npr. Rok uporabe podaljšan do 13.01.2025) in jih nalepite na FFS.

4. Odgovornost za pravilno namestitev nalepk oziroma pravilno označitev podaljšanih FFS je na strani prodajalne FFS sredstev.  FFS se vezano na izvedene analize ne more podlajšati v kolikor ni opremljen z aktualno etiketo katera je skladna z veljavno odločbo o registraciji posameznega FFS.

 

Zaradi specifičnosti formulacij OD (Laudis, Monsoon Active) je pogoj za podaljšanje roka uporabe teh sredstev, da se jih dobro pretrese in na tak način popolnoma homogenizira.

Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte na tel. št. 01 5814 446.

 

S spoštovanjem,

Bayer d.o.o., Bayer CropScience

Avtorske pravice © Bayer AG