PODALJŠANJA ROKA UPORABE FFS 2020

Spoštovani,

V podjetju Bayer d.o.o. smo tudi letos za določena fitofarmacevtska sredstva (FFS) naredili analizo kemijsko-fizikalnih lastnosti z namenom podaljšanja roka uporabe.

V analizo so bile poslana v spodnji tabeli rumeno obarvana FFS in številke serij. Analize so pokazale, da so navedena sredstva in serije v skladu s specifikacijo, zato se za ta sredstva lahko podaljša rok uporabe.

Skladno z Uredbo o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, člen 10.a, točka 3, se lahko podatki o analizi iz katerih je razvidna serijska številka in datum proizvodnje FFS, uporabijo za vse serije tega FFS, proizvedene istega leta. Zato so v spodnji tabeli navedeni tudi materiali oziroma serije številk, kateri so bili proizvedeni v istem letu kot analizirane serije (2018), zato se rok uporabe lahko podaljša tudi za te serije.

Tabela FFS, katerim se rok uporabe lahko podaljša:


Proizvod

Številka
Serije

Datum
proizvodnje

Rok
uporabe

BESEDILO NA NALEPKI /
NOV ROK UPORABE

ADENGO

EM4H005771

26.11.2018

26.11.2020

Rok uporabe podaljšan do 26.11.2022

ADENGO

EM4H005213

8.01.2018

8.01.2020

Rok uporabe podaljšan do 8.01.2022

ADENGO

EM4H005425

12.03.2018

12.03.2020

Rok uporabe podaljšan do 12.03.2022

ADENGO

EM4H005428

12.03.2018

12.03.2020

Rok uporabe podaljšan do 12.03.2022

ADENGO

EM4H005764

21.11.2018

21.11.2020

Rok uporabe podaljšan do 21.11.2022

ADENGO

EV56008978

18.02.2018

18.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 8.02.2022

ADENGO

EV56009083

19.03.2018

19.03.2020

Rok uporabe podaljšan do 19.03.2022

ADENGO

EV56009085

18.03.2018

18.03.2020

Rok uporabe podaljšan do 18.03.2022

ADENGO

EV56009554

2.12.2018

2.12.2020

Rok uporabe podaljšan do 2.12.2022

BISCAYA

EM4L023656

19.02.2018

19.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 3.02.2021

BISCAYA

EM4L024222

4.04.2018

4.04.2020

Rok uporabe podaljšan do 3.02.2021

BISCAYA

EM4L025645

14.12.2018

14.12.2020

Rok uporabe podaljšan do 3.02.2021

EQUIP

EFKR002493

9.12.2018

9.12.2020

Rok uporabe podaljšan do 9.12.2021

EQUIP

EFKP002775

23.02.2018

23.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 23.02.2021

EQUIP

EFKR002503

15.12.2018

15.12.2020

Rok uporabe podaljšan do 15.12.2021

EQUIP

EFKP002778

27.02.2018

27.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 27.02.2021

LAUDIS

EFKF900183

3.03.2018

3.03.2020

Rok uporabe podaljšan do 3.03.2021

LAUDIS

EFKF003800

7.12.2018

7.12.2020

Rok uporabe podaljšan do 7.12.2021

LAUDIS

EFKF003586

3.03.2018

3.03.2020

Rok uporabe podaljšan do 3.03.2021

LAUDIS

EFKS001140

27.03.2018

27.03.2020

Rok uporabe podaljšan do 27.03.2021

MIKAL FLASH

EM20010780

7.02.2018

7.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 7.02.2022

MIKAL FLASH

EV39001274

13.02.2018

13.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 13.02.2022

MONSOON ACTIVE

EFKR002320

20.02.2018

20.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 20.02.2021

MONSOON ACTIVE

EFKM003961

3.01.2018

3.01.2020

Rok uporabe podaljšan do 3.01.2021

MONSOON ACTIVE

EFKM003963

4.01.2018

4.01.2020

Rok uporabe podaljšan do 4.01.2021

MONSOON ACTIVE

EFKR002311

13.02.2018

13.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 13.02.2021

PLATEEN WG41,5

SID809D151

12.09.2018

12.09.2020

Rok uporabe podaljšan do 12.09.2022

PLATEEN WG41,5

SID802D104

9.02.2018

9.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 9.02.2022

PROFILER

EV36004187

7.02.2017

7.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 7.02.2022

PROSARO

EZO1834604

9.11.2018

9.11.2020

Rok uporabe podaljšan do 9.11.2022

PROSARO

EZO1834602

9.11.2018

9.11.2020

Rok uporabe podaljšan do 9.11.2022

PROSARO

EZO1834603

9.11.2018

9.11.2020

Rok uporabe podaljšan do 9.11.2022

PROSARO

EZO1801701

8.01.2018

8.01.2020

Rok uporabe podaljšan do 8.01.2022

PROSARO

EZO1804002

9.02.2018

9.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 9.02.2022

PROSARO

EZO1804303

12.02.2018

12.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 12.02.2022

PROSARO

EZU1833201

23.10.2018

23.10.2020

Rok uporabe podaljšan do 23.10.2022

PROSARO

EZU1833302

24.10.2018

24.10.2020

Rok uporabe podaljšan do 24.10.2022

PROSARO

EZU1833303

8.11.2018

8.11.2020

Rok uporabe podaljšan do 8.11.2022

PROSARO

EZU1900903

13.12.2018

13.12.2020

Rok uporabe podaljšan do 13.12.2022

PROSARO

EZU1900904

14.12.2018

14.12.2020

Rok uporabe podaljšan do 14.12.2022

PROSARO

EZU1800901

9.01.2018

9.01.2020

Rok uporabe podaljšan do 9.01.2022

PROSARO

EZU1805002

19.02.2018

19.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 19.02.2022

PROSARO

EZU1805103

2.02.2018

2.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 2.02.2022

PROSARO

EZU1808504

15.03.2018

15.03.2020

Rok uporabe podaljšan do 15.03.2022

TELDOR SC500

EV57002632

2.02.2018

2.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 2.02.2022

TELDOR SC500

EV57002631

2.02.2018

2.02.2020

Rok uporabe podaljšan do 2.02.2022

ZANTARA

EDFL047849

12.01.2018

12.01.2020

Rok uporabe podaljšan do 12.01.2022

ZANTARA

EDFL047848

12.01.2018

12.01.2020

Rok uporabe podaljšan do 12.01.2022


Nalepke za podaljšanja si pripravite po naslednjem postopku:

1. V tabeli poiščite vaše sredstvo (npr. ADENGO) in številko serije na vaši zalogi (npr. EM4H005771)

2. Na koncu te strani oziroma novice (Pripete datoteke) najdete analizni certifikat za posamezen FFS in ga natisnete / shranite.

3. Pripravite nalepke z ustreznim besedilom, ki se nahaja v zadnjem stolpcu tabele za posamezen FFS in serijo (npr. Rok uporabe podaljšan do 26.11.2022) in jih nalepite na FFS.

4. Odgovornost za pravilno namestitev nalepk oziroma pravilno označitev podaljšanih FFS je na strani prodajalne FFS sredstev.  FFS se vezano na izvedene analize ne more podlajšati v kolikor ni opremljen z aktualno etiketo katera je skladna z veljavno odločbo o registraciji posameznega FFS.

Zaradi specifičnosti formulacij OD (Equip, Laudis, Monsoon Active) je pogoj za podaljšanje roka uporabe teh sredstev, da se jih dobro pretrese in na tak način popolnoma homogenizira.

Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte na tel. št. 01 5814 446.S spoštovanjem,

Bayer d.o.o., Bayer CropScience

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG