Zanesljiva rešitev in dodatna gotovost za doseganje visokih pridelkov v koruzi

Monsoon® active je herbicid nove generacije, ki združuje dve aktivni učinkovini, ki pripadata skupini sulfonilsečnin. Formasulfuron se v rastlino vpija preko listov, medem ko se tienkarbazon-metil vpija preko listov in preko korenin. Obe aktivni učinkovini se nato sistemično prenašata po rastlini. Tak način sprejemanja in razmestitve aktivne učinkovine poveča učinkovitost in podaljša čas delovanja pripravka. Varovalo ciprosulfamid deluje tako, da v koruzi pospešuje razgradnjo aktivnih snovi. S tem preprečuje morebiten negativen vpliv na rast in razvoj koruze.

Monsoon® active je specialist za zatiranje enoletnih ozkolistnih in trajnih ozkolistnih plevelov (divji sirek in plazeča pirnica) z izjemnim delovanjem na širokolistne plevele.


Prednosti novega herbicida za koruzo Monsoon® active:

  • Izredno delovanje na divji sirek (rizomski in semenski) in ostale najvažnejše ozkolistne plevele.
  • Zanesljiva rešitev za zatiranje večine širokolistnih plevelov.
  • Izredno talno delovanje.
  • Širok čas uporabe.
  • Dovoljen na vodovarstvenih območjih.

Čas uporabe

Monsoon® active je visoko učinkovit herbicid, predvsem ko ga uporabimo v zgodnjih stadijih razvoja plevelov in ko so pleveli v fazi aktivne rasti. Najvišjo učinkovitost dosežemo, če ga uporabimo, ko so ozkolistni pleveli v zgodnji fazi razraščanja (divji sirek 15 do 20 cm velikosti), širokolistni pleveli pa v fazi 2 do 5 listov.

Sredstvo Monsoon® active uporabljamo kot sistemični herbicid v koruzi, po vzniku:

  • za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v enkratnem odmerku 1,5 L/ha ali v deljenem odmerku dva krat po 0,75 L/ha, ter
  • za zatiranje divjega sirka (Sorghum halapense) v enkratnem odmerku 2,0 L/ha ali v deljenem odmerku dva krat po 1,0 L/ha.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG