Odprodaja zalog

Obveščamo vas, da se je spodaj navedenim fitofarmacevtskim pripravkom spremenila registracija. FFS opremljena  s staro etiketo so lahko v prodaji do navedenih datumov.

Pripravek Registracija Prodaja zalog Uporaba
ANTRACOL® COMBI WP 62,8
Preklic registracije
22. 12. 2018 22. 06. 2019
ANTRACOL®
Preklic registracije 22. 12. 2018
22. 06. 2019
ANTRACOL® WG 70
Preklic registracije 22. 12 .2018
22. 06. 2019
MELODY® DUO WG 66,8
Preklic registracije 22. 12. 2018
22. 06.2019
Teldor® SC 500
321-13-83/99 31. 08. 2017 31. 08. 2018
Falcon® EC 460 SFS 9115 30. 09. 2017 30. 09. 2018
Melody® Combi WG 65,3 34330-13/10/4 30. 09. 2017 30. 09. 2018
Alister® Grande Preklic registracije
30. 04. 2018 30. 04. 2019
Laudis®
3433-481/06/11 31. 07. 2018 31. 07. 2019

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG