Brez presenečenj!


Vremenske razmere so ugodne za razvoj peronospore in oidija, ki sta najpogostejši bolezni v slovenskih vinogradih in lahko bistveno zmanjšata količino in kakovost vašega pridelka. Ne pustite, da bi ogrozili tudi vaš vinograd in ukrepajte že danes.

Za varstvo pred peronosporo porabite Mikal® premium F (3 kg/ha), ki ima poleg preventivnega delovanja  tudi vrhunsko kurativno in eradikativno delovanje na peronosporo vinske trte. Deluje sistemično in kontaktno in tako omogoča najbolj zanesljivo varstvo.
 

Proti oidiju izmenično uporabite že dobro poznani Falcon® (0,3–0,4 L/ha) in najnovejši inovativni fungicid
Luna® Experience (0,375–0,5 L/ha). Luna® Experience vsebuje novo aktivno učinkovino fluopiram, ki ima nov način delovanja, deluje sistemično in translaminarno in tako prehaja v vse dele rastline, tudi če niso bili neposredno tretirani. Poleg izjemnega varstva izboljšuje tudi kakovost plodov.

Zavarujte svoj vinograd z Bayer-jevimi pripravki in si zagotovite zdravo letino že sedaj.

POMEMBNO – Priprava škropilne brozge

Za uspešno pripravo škropilne brozge je pomemben vrstni red dodajanja pripravkov, zato se je priporočljivo posvetovati s svetovalci pri proizvajalcih fitofarmacevtskih sredstev. Pomemben je tudi vrstni red dodajanja pripravkov. Običajno je pravilen naslednji vrstni red dodajanja formulacij:

  1. SL;
  2. SC, KS, FL;
  3. WP;
  4. WG, DF;
  5. SE;
  6. EC;
  7. EW;
  8. OD;
  9. močila;
  10. listna gnojila.

Nikakor niso možne vse kombinacije mešanja – napačna kombinacija pripravkov za varstvo rastlin lahko povzroči fitotoksičnost, tudi če posamezni pripravki rastlinam niso nevarni.

Primer mešanja:

Najprej raztopite pripravek Luna® Experience (SC formulacija) nato mešanici dodamo pripravek Profiler® (WG formulacija). V kolikor želimo raztopini dodati še listno gnojilo, ga dodamo kot zadnjega.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG