Žita


Ali ste vedeli, ...

  • da bolezni žit pri močnejšem napadu lahko zmanjšajo pridelek za 10–25 %?
  • da denarni vložek za nakup fungicidov znaša zgolj 3 % stroškov v primerjavi s celotnimi stroški pridelave pšenice?
  • da je na svetu kar 50 milijonov ha žitnih posevkov zelo zapljeveljenih z ozkolistnimi pleveli, ob njih pa je še veliko število širokolistnih plevelov?
  • da so srakoperec, plezajoča lakota in križnice pleveli, ki v posevkih žit povzročajo največje izgube?

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG