Pršica navadne kodravosti


Prezimi pod luskolisti zimskih očes ali v razpokah lubja na starem lesu. Hkrati z nabrekanjem listnih očes se začne hraniti na zasnovah mladik. Največ pršic najdemo v očesih, ki so bližje staremu lesu. Očesa so različno poškodovana, odvisno od števila pršic, ki so v posameznem očesu. Če je v očesu več kot 100 pršic, oko ne bo niti odgnalo. Če je v očesu manj pršic, bodo mladike bolj ali manj zakrnele in iznakažene, s kratkimi medčlenki, kabrnki bodo krajši, po cvetenju se bodo osipali in posledično tudi grozdi ne bodo enaki nepoškodovanim.
 

  Poškodovan poganjek – zaostanek v rasti

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG