Pasasti grozdni sukač in križasti grozdni sukač


Gosenice prve generacije se hranijo s kabrnki, cvetovi in grozdiči, gosenice druge generacije pa z dozorevajočimi jagodami, kar poveča okužbo s sivo plesnijo.

Let metuljčkov prve generacije pričakujemo, ko je povprečna temperatura v 10 dneh višja od 10 °C (konec aprila oz. v začetku maja) in se konča v sredini junija. V začetku julija začnejo let metuljčki druge generacije, ki letajo do polovice avgusta.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG