Monitoring

Monitoring (pregled in spremljanje vinograda)

Monitoring je odkrivanje bolezni in škodljivcev v vinogradu in spremljanje napredovanja le-teh. Vinograd spremljamo skozi celotno rastno sezono.

Kako izvajamo monitoring

Dobro moramo poznati simptome okužbe, kdaj in kje na vinski trti se simptomi najprej pokažejo. Potrebujemo povečevalno steklo, obarvan trak za označevanje in beležko za vodenje zapiskov o kontroli. Pregledujemo poganjke in liste, označimo jajčeca in morebitne madeže na listih, vzamemo vzorce in preštejemo število trsov, ki smo jih pregledali. Ugotovitve redno zapisujemo, da se lažje odločimo kdaj bomo škroplili in s katerim pripravkom. Tako lahko tudi primerjamo uspešnost posameznih škropljenj, ugotovimo s kakšno hitrostjo se bolezen ali škodljivec širi, primerjamo napade bolezni ali škodljivcev med leti.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG