Zlata trsna rumenica


V letu 2005 je bila prvič v Sloveniji potrjena zlata trsna rumenica. Povzroča jo fitoplazma* Grapevine Flavescence doree. Prenašalec fitoplazme je ameriški škržat (Scaphoideus titanus).
Fitoplazma povzroča zvijanje listnih robov navzdol in rumenenje oziroma rdečenje listov, sušenje grozdov in posledično zmanjšanje pridelka po kakovosti in količini, v nekaj letih pa tudi propadanje trt in celih vinogradov.
*Fitoplazme so enocelični, bakterijam podobni organizmi, ki živijo v prevodnem sistemu, v žilah vodovodnih in sitastih cevi.

značilno zvijanje in rumenenje listja propad trsa

 

Varstvo

  • sadimo zdrav sadilni material,
  • uporabimo zdrav matični material v trsničarstvu,
  • odstranimo okuženo trto,
zatiramo plevele ter prenašalce fitoplazme (glej: zatiranje ameriškega škržata).

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG