Peronospora

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) je najpogostejša bolezen v slovenskih vinogradih. Bolezen napada v toplem in deževnem vremenu. Primarne okužbe se začnejo, ko spore, ki prezimijo na tleh, napadejo liste. Čas primarnih okužb določamo s pravilom treh desetk: ko so poganjki dolgi vsaj 10 cm in pade najmanj 10 mm padavin ter temperatura v zadnjih 24 urah ne pade pod 10 °C, se v vinogradu zgodi primarna okužba s peronosporo vinske trte. Ko spore okužujejo iz lista na list, govorimo o sekundarnih okužbah.
  

Oljne pege na zgornji strani lista Razvoj micelija, siva prevleka na spodnji strani lista

 

10 nasvetov o peronospori vinske trte

 1. uporabljajmo pravilo treh desetk (10) kot vodilo pri opazovanju primarnih okužb,
 2. oljne madeže iščemo v obdobju od 5. do 17. dne po primarni okužbi,
 3. pričakujmo, da bomo našli le en oljni madež na 50 m vinograda,
 4. označimo morebitne okužene liste (za preverjanje nadaljnjega razvoja bolezni),
 5. za okužbo peronospora potrebuje vlažno toplo noč (sekundarna okužba),
 6. pozorni moramo biti v nočeh z relativno zračno vlago, višjo od 98 % in temperaturo višjo od 13 °C,
 7. v jutrih z roso poiščemo bele pege (micelije) na spodnji strani listov,
 8. od 5–17 dni po sekundarnih okužbah iščemo nove oljne madeže,
 9. pričakujmo veliko oljnih madežev v krogu 50–100 cm od točke primarne okužbe,
 10. označimo liste z novimi okužbami in opazujte njihov razvoj.
   

Varstvo

Najučinkovitejše varstvo je preprečevanje primarnih okužb (glej pravilo treh desetk). Potrebno pa je upoštevati še veliko drugih pogojev (pedoklimatski pogoji – mikroklima vinograda, prezimitev glive itd.). Za sekundarne okužbe je dovolj že rosa ali megla in večje količine padavin niso potrebne.

S škropljenji začnemo na podlagi meritev, ki jih opravlja napovedovalna služba. Za prvo škropljenje uporabimo kontaktni pripravek. Nato 3-krat zaporedoma uporabimo pripravek Mikal® premium F ali Mikal® Flash in sicer od začetka cvetenja naprej.
Mikal® premium F je fungicid s preventivnim, kurativnim in eradikativnim delovanjem, deluje sistemično in kontaktno – vsi načini delovanja so združeni v enem pripravku. Mikal® Flash je sistemični in kontaktni fungicid, ki na površini in v notranjosti rastline povzroči nastanek obrambnega mehanizma in tako varuje rastlino pred okužbo. Presledki med škropljenji naj bodo 12 dni. Po opravljenih 3 škropljenjih s pripravkom Mikal® premium F, uporabimo pripravek Profiler®, in sicer 2-krat zaporedoma. Profiler® se dobro veže na površino rastline in varuje tako liste kot tudi grozde. Predvsem pa je pomembno sistemično delovanje, saj se aktivna učinkovina prenaša v mlade novozrasle dele. S pripravkom Profiler® škropimo v razmaku 12–14 dni.

  Uničen pridelek - posledica nepravilnega varstva

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG