Botritis


Botritis - siva plesen - grozdna gniloba (Botryotinia fuckeliana) največje težave povzroča v času mehčanja jagod, predvsem v vlažnem vremenu. V nekaterih letih pa lahko okužuje vinsko trto že v času cvetenja. Ker jo je na kabrnkih in mladih poganjkih težko opaziti, priporočamo v času cvetenja škropljenje s pripravki, ki imajo stransko delovanje na sivo grozdno plesen.
 

Simptomi

Na listih iščemo rjave pege v obliki črke V (obdane z rumeno) med glavnimi žilami in okrogle rjave pege nastale, okoli poškodbe na listu.

 Na poganjkih iščemo dele mehke rjave gnilobe.
Na grozdju iščemo male rjave točke z mastno prevleko,plesnivo sivo prevleko na površini na prej nastali rani na jagodi, grozdje s sivo plesnivo prevleko.


Varstvo

V vinogradu je potrebno ustvariti ravnotežje. Siva plesen se rada pojavlja v vinogradih, ki so pregnojeni z dušikom, kjer je rast bujna in kjer niso pravočasno opravljena zelena dela. Zmanjšati moramo vnos dušika, s tem rast ne bo več tako bujna, zelenih del bo manj in zračnost bo večja. Potrebno je tudi preprečevati poškodbe grozdja, predvsem tiste, ki jih povzročajo grozdni sukači.

Za učinkovito varstvo so pomembna naslednja škropljenja:
(a) v času cvetenja,
(b) v času zapiranja grozdov,
(c) začetek obarvanja oz. mehčanja jagod,
(d) pred trgatvijo.

Običajno škropimo samo v najbolj kritičnem obdobju, to je v času zapiranja grozdov (b) in začetku mehčanja jagod (c). Prvo škropljenje je zelo pomembno – namenjeno je devitalizaciji trosov (konidijev) glive. V tem času gliva še posebej rada okuži pecelj, na katerega se najraje veže preden se grozd popolnoma zapre. Z drugim škropljenjem zmanjšamo sekundarne okužbe na jagodah. Če opravimo samo drugo škropljenje (brez prvega), je učinkovitost škropljenja precej zmanjšana saj se lahko razvijejo odporni sevi. Pripravek Teldor uporabimo vedno za prvo škropljenje v času zapiranja grozdov. V letih, ko botritis povzroča posebej velike težave, pa tudi za drugo.

Že med rastno dobo uporabljamo pripravke s stranskim delovanjem na botritis (Nativo, Falcon_EC, Mikal Flash, Mikal_Premium_F, Melody Combi, Folicur). Ti delujejo na drugih, različnih stopnjah razvoja gliv kot botriticidi, zato ohranjajo učinkovitost botriticidov (antirezistenčna strategija).

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG