Pridelavo zdravega in kakovostnega grozdja otežujejo bolezni in škodljivci na vinski trti, njeno kakovost pa lahko zmanjšujejo tudi drugi vplivi (pleveli, fiziološke motnje in poškodbe zaradi vremena).
Za uspešno pridelavo je potrebno dobro poznati vinograd in znati izbrati pravi pripravek za varstvo vinske trte ter ga uporabiti v pravem času.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG