Skladiščne bolezni

Skladiščne bolezni povzročajo veliko gospodarsko škodo na sadju v skladiščih. Skladiščnih bolezni ne smemo zamenjevati s fiziološkimi motnjami jabolk, ki so posledica pomanjkanja določenih elementov, poškodb zaradi fizikalnih ali kemijskih dejavnikov in/ali nepravilnega skladiščenja.

Najbolj znane skladiščne bolezni jabolk in hrušk so skladiščni škrlup, skladiščna monilija, siva plesen, grenka gniloba, čopičasta plesen in druge.
Za zatiranje uporabimo Zato 50 WG.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG