Jabolčne listne uši

Pri nas so posebej razširjene naslednje vrste: jablanova (Aphis pomi), mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea), jablanova uš šiškarica (Dysaphis devecta), in krvava uš (Eriosoma lanigerium).

Napad uši

Škoda, ki jo povzročajo, nastane predvsem zaradi sesanja poganjkov (plodovi so slabše kakovosti, lahko celo neprimerni za prodajo), zaradi izločanja medene rose, ki onesnaži plod, in zaradi prenosa virusov.

Škoda zaradi krvave uši (Eriosoma lanigerium) Mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea)

Varstvo: Pomembno je že zatiranje zimskih jajčec. V rastni dobi upoštevamo kritično število:
- krvavo jablanovo uš zatiramo, ko najdemo kolonije na 10 % poganjkov
- mokasto pa že pri 1 do 2 % koloniziranih poganjkov.

Uporabimo pripravke: Calypso SC 480, Confidor WG 70. 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG