Hruševe listne uši

Razširjene so hruševa uš šiškarica (Anuraphis farfarae), mokasta hruševa uš (Eriosoma lanigerum) in rjava hruševa uš (Melanaphis pyrarius)

Simptomi: Uši sesajo poganjke (plodovi so slabše kakovosti, lahko celo neprimerni za prodajo), izloča se medena rosa, ki onesnaži plod.

Varstvo: Pomembno je že zatiranje zimskih jajčec. V rastni dobi upoštevamo kritično število:
- rjavo hruševo uš zatiramo, ko najdemo kolonije na 10 % poganjkov
- mokasto hruševo pa že pri 1 do 2 % koloniziranih poganjkov.

Uporabimo pripravke: Calypso SC 480, Confidor WG 70. 

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG