Bolšice

Obstaja več vrst bolšic, največjo škodo povzročata navadna hruševa bolšica in velika hruševa bolšica.

Hruševa bolšica

Bolšice s prehranjevanjem s poganjki tako oslabijo drevo, da lahko propade. Škodo povzročajo tudi z oddajanjem medene rose, ki slabša kakovost plodov.

Navadna hruševa bolšica v zimski obliki prezimi v nasadih v odpadlem listju, zgodaj spomladi (začetek marca) pa se preseli nad revo in začne odlagati jajčeca v razpirajoče se brste.
Velika hruševa bolšica ima le en rod letno, prezimuje na iglavcih v gozdu. V nasade se naseli v začetku aprila, ko samice odložijo jajčeca na lističe kar povzroči kodranje.

Varstvo: Precej lahko naredimo že z uravnavanjem rasti (ustrezna rez, gnojenje in rastni regulatorji) – če je na drevesih malo poganjkov, samice nimajo dovolj ugodnih mest za odlaganje jajčec in razvije se manj ličink. Zatiranje je smiselno bolj zgodaj (marca lahko ugotovimo številčnost zimskih oblik – kritično število je od 100 do 150 bolšic, ki jih v lovilni lijak lovimo med udarjanjem s palico, obloženo z gumo). Kasneje zatiramo tudi v času razpiranja brstov ali še kasneje.
Za obe vrsti bolšic uporabimo
Confidor WG 70.

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG