Friday, April 17, 2015

Adengo – herbicid za koruzo kot ga še ni bilo

Ste že med tistimi zadovoljnimi kmetovalci, ki so imeli koruzno njivo brez plevelov? Preprosto čisto? » več

Monday, March 9, 2015

Zatiranje plevela v žitih

Dognojevanje žitnih polj opravimo konec februarja ali na začetku marca, pred napovedanimi padavinami. » več

Saturday, March 7, 2015

Preprečite razvoj bolezni žit

Pri ozimnem ječmenu se v zadnjih letih najprej pojavljata ječmenov listni ožig in ječmenova mrežasta pegavost. Kot prag za zatiranje pegavosti v začetku bilčenja upoštevamo okužbo, pri katerem se pri 10 % rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. » več

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG