Monday, April 10, 2017

Movento® SC 100

Movento® SC 100 je edinstven sistemični insekticid in akaricid z izjemno učinkovitostjo in širokim spektrom delovanja za zatiranje škodljivcev na hmelju, sadju in zelenjavi. » več

Tuesday, April 4, 2017

Cvetna gniloba in navadna sadna gniloba (M. laxa, M.fructigena, M. fruticola)

Z dvigom spomladanskih temperatur se začne vegetacija, brstenje in zelo hitro tudi odpiranje prvih cvetov. Bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Monilinia, povzročajo največ škode na koščičarjih. » več

Monday, March 27, 2017

Varstvo ozimnih žit pred boleznimi

Pri ozimnem ječmenu se najprej pojavljata ječmenov listni ožig in ječmenova mrežasta pegavost. Pojavljata se zelo zgodaj, okrog razvojnega stadija konec razraščanja do pojava prvega kolenca. Izkušnje v zadnjih letih kažejo, da je bilo najprimernejše zatiranje bolezni takoj v začetku kolenčenja. » več

Sledite nam

Avtorske pravice © Bayer AG